Startvägning av grupp 2 klar!

2017-09-27

Nu finns startvikterna för grupp 2 upplagda

Grupp 2 tjurarna har vägts under tre dagar i följd, 25-27 september. Medelvärdet av de tre vägningarna utgör tjurarnas startvikter med startdatum 26 september. Startvikten hittar du under menyn "Vägningslistor" på startsidan eller genom att klicka på länken "Vägningslistor" nedan.

Samtliga tjurar 200-dagar vägdes 2016-08-23 och de korrigerade vikterna hittar du genom att klicka på tjurarnas namn under menyn tjurdata eller genom att klicka på länken "Tjurdata" nedan.