Avelsvärden

På hemsidan och i auktionskatalogen redovisas BLUP-avelsvärden från körningen i november. Totalt redovisas 11 olika värden, det är avelsvärden för födelsevikt (direkt och maternell), tillväxt från födelse till avvänjning (direkt och maternell), tillväxt från avvänjning till 1 år, tillväxt total, formklass, fettgrupp, slaktkroppstillväxt och lätta kalvningar (direkt och maternell). Mer information om tolkning av avelsvärden finns bland annat på www.gardochdjurhalsan.se .

Avelsindex

Avelsindex beskriver hur väl ett djur motsvarar rasens avelsmål. De enskilda avelsvärden som tillsammans utgör avelsindexet framgår av tabell 1. Även de andra avelsvärdena, som inte är upptagna i tabellen, ingår indirekt i avelsindex. T ex genom att födelsevikt avelsvärderas tillsammans med lätta kalvningar. I tabellen nedan finns även de relativa vikter som används för att väga samman avelsvärdena i avelsindexet redovisat. Vikterna är olika för olika raser och bestäms av rasföreningarna.
Beräkning görs också av tre olika delindex, vilket även det framgår av tabellen nedan. Samma relativa vikter används för att väga samman delindexen som för att väga samman avelsindex. Djur med avelsindex över genomsnittet,som är satt till 0, får ett positivt avelsindex t ex +11 medan djur som är sämre får ett negativt avelsindex t ex -5. För delindexen är det 100 som motsvarar genomsnittet precis som för övriga enskilda avelsvärden.

Index Angus Charolais Hereford Limousin Simmental
Modersindex, MIX
Lätta kalvningar, maternellt 0,20 0,10 0,20 0,20 0,40
Maternell 200dvikt 0,23 0,30 0,36 0,38 0,20
Produktionsindex, PIX
Slaktkroppstillväxt 0,40 0,80 0,40 0,50 0,60
Formklass 0,20 0,20 0,20 0,20 0,50
Fettgrupp 0,0/0,2 0,10 0,0/0,15 0,20 0,10
Födelseindex, FIX
Lätta kalvningar, direkt 0,50 0,80 0,40 0,50 0,60
AVELSINDEX, AIX

Restriktioner i indexen

Angus; För tjurar med avelsvärde 80-120 för fettgrupp ingår fettgrupp ej i indexen. För tjurar med avelsvärde för fettgrupp lägre än 80 eller högre än 120 görs avdrag med vikten 0,20.

Charolais; Tjurar med avelsvärde högre än 110 för lätta kalvningar direkt får ej tillgodoräkna sig det som överstiger 110. Avelsvärden för fettgrupp som överstiger 110 ska räknas ner så att: 111→109, 112→108, 113→107, 114→106, 115→105, 116→104, 117→103, 118→102, 119→101, 120→100 ((2 x 110) – avelsvärdet).

Hereford; För tjurar med avelsvärde 85-115 för fettgrupp ingår fettgrupp ej i indexen. För tjurar med avelsvärde för fettgrupp lägre än 85 eller högre än 115 görs avdrag med vikten 0,15. Tjurar med avelsvärde högre än 110 för lätta kalvningar direkt eller lätta kalvningar maternellt får ej tillgodoräkna sig det som överstiger 110.

Limousin; Tjurar med avelsvärde högre än 110 för lätta kalvningar direkt får ej tillgodoräkna sig det som överstiger 110.