Utfodring

Under prövningsperioden fodras tjurarna en fullfoderblandning i fri tillgång. Blandningen består av vallensilage och färdigfoder. Mineralfoder och/eller extra vitaminer tillsätts efter behov. Vallfodret skördas på Gunnarp och ensileras hackat och packas i korv. Fodret blandas i en rälshängd, datastyrd blandarvagn, av märket Mullerup. Vagnen blandar en omgång till varje box efter aktuell foderstat, sedan portioneras detta ut och en ny blandning tillreds. Totalt utfodras tjurarna i stallet tre gånger per dygn och de har alltid fri tillgång till fräscht foder.

Efter rasföreningarnas önskemål om utfodringsintensitet utformas foderstater i samarbete med MD lantbruksråds kunniga och erfarna foderrådgivare, Margareta Dahlberg.

I år kommer tjurarna att utfodras med fyra olika foderstater. Standardblandningen kommer att ha en måltillväxt på 1 750 gram per dag (beräknat för tunga köttraser) och utfodras till Charolais, Hereford och Simmental. Angustjurarna får en blandning beräknat till en medeltillväxt på 1400 g/dag. Blondetjurarna äter en blandning med hög kraftfoder med målet att nå maximal tillväxt och Limousintjurar har samma måltillväxt som i standardblandningen men foderstaten innehåller något mer kraftfoder. 
Tjurarna kommer att ha fri tillgång till halm i boxarna och de får en extra giva av A D E vitaminer tillsatt i foderblandningen. Tjurarna har alltid tillgång till saltsten och friskt vatten.