Auktionstjurar


Vid utskrift av auktionsbladet ska den egna skrivaren vara inställd på ett anpassat utskriftsformat.

Budgivning sker som tidigare på HOABs auktionssida (www.hoab.se)

Tilläggslista, auktionsvillkor och annan viktig information (klicka här)